Нашите интервенции

СИС Асистанс
Организира програми за подпомагане на жертви на бедствия и кризисни ситуации.
(00 33) 1 47 39 66 81
Бърза и ефикасна интервенция навсякаде в света.

 • Eкстремни насилствени произшествия и помощ на пострадалите от природни бедствия
  Става дума за обир, работна злополука, морална или сексуална злоупотреба, земетресение, цунами,…директните и недиректните пострадали имат често нужда от помощ, ориентация и съвет.
 • Психологическа подкрепа на служители, изпратени от работодателя си на работа в друга държава
  Предприятията, които работят с чужбина и изпращат служители на място се грижат са тяхната сигурност и здраве. При инцидент, факта че работника и семейството му са в чужда държава усложнява намесата и дестабилизира още повече служащия. В такъв случай спешната психологическа намеса е от първа важност за да може кризата да бъде преодолята по възможно най-лекия начин от пострадалия и близките му на място.
 • Закриване на предприятие
  При закриване на предприятие работещите трябва да се подготвят и да се организират. Често се получават инциденти. СИС Асистанс може да помогне при установяването на диалога между дирекцията и служителите, както и да окаже помощ на на самите служители които в повечето случаи преживяват тази промяна много тежко.
 • Помощ на служащ преживял травмираща ситуация извън работното си място
  Тази травмираща ситуация е лична и може би стара, но смущава професионалния живот на служителя. В такъв случай психологическата намеса може да даде добри резултати.

Практиката показва че пострадалите а и свидетелите на едно бедствие или травмиращо събитие претърпяват психичен шок който може да доведе до значителни щети като:

 • Загуба на мотивация
 • Патологичен страх
 • Работна неспособност
 • Затруднения в службата и в личня живот
 • Неадекватно поведение

Тези трудности могат да бъдат преодоляти по един много по-лек и удобен начин с ефикасна подкрепа. Страданието няма да изчезне като със магическа пръчка, но психологът специалист може да помогне на пострадалия да се справи с него.

Ние ви предлагаме помощ в следните сфери:

Индивидуална и колективна
първоначална консултация

Денонощна гореща линия
за жертви на бедствия

Програми за индивидуално
наблюдение и терапия

Помощ и съвети относно реорганизациата на предприятието след кризисна ситуация

Колективен и индивидуален дебрифинг

Консултации и подкрепа на служащи които работят в чужбина

Във всяка една област интервенциите се извършват от експерти
специалисти в различни области и разполагащи с различни методи.