Клетката за спешна психологическа помощ СИС Асистанс е създадена през 2001 със цел подпомагане на предприятията и организациите които се намират в критична ситуация. В такива ситуации трябва да се реагира бързо за да се направи прецизен анализ на случилото се и да се планират ефкетивни действия с цел отстраняването или поне смекчаването на последствията от тази криза.

В много случаи предприетите акции са концентрирани на първо време върху техническата страна на възникналия проблем и евентуалните емоционални усложнения не са взети в предвид или са оставени за по нататък . В действителност, повечето организации не разполагат с необходимите стредства и компетентности за да се заемат с това.

СИС Асистанс предоставя на всички видове юридически организации и предприятия професионална психологическа помощ и техники на управление в момент на криза или в последствие на травмираща ситуация.

В кои случаи СИС Асистанс може да окаже помощ ?

Освен екстремните произшествия като смърт, убийство или самоубийство, обир или природно бедсвтие, СИС Асистанс оказва подкрепа при всякакъв вид стуация която може да се нарече или е преживяна като травмираща и работи с дирекцията върху начините да се предвиди и да се справи с една такава ситуация.

Освен това СИС Асистанс предоставя обучения в сферата на спешната психологическа помощ и относно начините да се преборим с кризисни ситуации.

СИС Асистанс работи с няколко държави, между които Франция, страните от Северна Африка, Бряг на Слоновата Кост и други. Персонала на СИС Асистанс е съставен от специалисти по емоционални разтройства подробно запознати със начините за спешна психологическа и устройствена интервенция.

Откакто тази клетка за спешна помощ е създадена резултатите от различните интервенции показват че бързата реакция и адекватната помощ са от първа важност за да се преодолее кризисния момент. В такива случаи усилията са състредоточени върху човека, като отделна личност и като част от организацията и работния екип, и върху неговия капацитет да се справи с възникналият проблем.

обучение

Нашите интервенции